Kentallen

Toelichting

Dit onderdeel van de website bevat allerlei handige gegevens en kentallen die te maken hebben met energie en klimaat. De informatie is verdeeld over verschillende bladen zoals hieronder gegeven.

Eenheden

Het blad Eenheden bevat vermenigvuldigingsfactoren en hun symbolen zoals die in de weergave van de eenheden worden gebruikt. Een aantal gebruikelijke energie-eenheden, die afwijken van de SI-energie-eenheid Joule, worden gegeven.

Energie

Het blad Energie bevat de verbrandingswarmte en de specifieke verbrandingswarmte van verschillende fossiele brandstoffen.

Emissie

Het blad Emissie bevat de specifieke emissiewaarden van een aantal fossiele brandstoffen. Daarnaast bevat het blad de specifieke emissiefactor van een aantal voedingsmiddelen.

Zon

Het blad Zon bevat een aantal kentallen van de zon. Onder andere worden het uitgestraalde vermogen van de zon en het deel van dit vermogen wat de aarde bereikt, gegeven.

Aarde

Het blad Aarde bevat een aantal kentallen van de aarde. Onder andere worden het uitgestraalde vermogen van de zon en het deel van dit vermogen wat de aarde bereikt, gegeven. Het geeft de ontvangen zonne-energie op aarde gemiddeld over een jaar en de gemiddelde jaarlijkse zonne-energie die Nederland op zijn oppervlak ontvangt.

Stralingsbalans

Het blad Stralingsbalans geeft de stralingsbalans van de aarde. Hoeveel energie ontvangt de aarde van de zon en hoeveel energie straalt de zon weer uit. Het gaat in op de evenwichtstemperatuur van de aarde onder verschillende omstandigheden. De evenwichtsklimaatgevoeligheid en de transiënte klimaatrespons worden gegeven.

Zonnepanelen

Het blad Zonnepanelen geeft de gemiddelde opbrengst van nieuwe zonnepanelen in Nederland, het totaal in Nederland opgestelde vermogen aan zonnepanelen en de totale jaarlijkse elektriciteitsproductie daarvan.

Wind

Het blad Wind bevat informatie over de wind; de windkracht en de windsnelheid. Het geeft de benaming van de wind en de windsnelheid in de schaal van Beaufort. Verder worden de definities van stormen en windstoten gegeven.

Windenergie

Het blad Windenergie geeft het vermogen van een windturbine afhankelijk van de wiekdiameter en de windsnelheid. Ingegaan wordt op het rendement van een windturbine. Verder wordt het totaal in Nederland opgestelde vermogen aan windenergie, de totale jaarlijkse elektriciteitsproductie en de elektriciteitsproductie per rotoroppervlak gegeven. Dit voor zowel windenergie op land als op zee. Kentallen voor de elektriciteitsproductie per rotoroppervlak worden gegeven.

Waterkracht

Het blad Waterkracht geeft de potentiële energie en de energiedichtheid van het stuwmeer van een waterkrachtcentrale. Ingegaan wordt op de relatie met de energiecapaciteit van een waterkrachtcentrale. Verder wordt ingegaan op het rendement van een pompaccumulatiesysteem.

Elektriciteitsproductie

Het blad Elektriciteitsproductie geeft een vereenvoudigde weergave van de elektriciteitsproductie in Nederland en de brandstof- en de emissiefactor van de elektriciteitsopwekking.

Diëlektrische eigenschappen

Het blad Diëlektrische eigenschappen geeft de diëlektrische constante en de diëlektrische verliesfactor van een aantal materialen. De waarden worden gegeven voor een radiofrequentie, 27 MHz en voor een microgolffrequentie 2450 MHz. Beide frequenties worden veel gebruikt bij diëlektrisch verwarmen van producten.

Diëlektrische verwarmen

Het blad Diëlektrische verwarmen geeft warmteontwikkeling in een materiaal bij diëlektrisch verwarmen van producten. De warmte wordt ontwikkeld onder invloed van een elektrisch veld.