Kentallen

Dit onderdeel van de website bevat allerlei handige gegevens die te maken hebben met energie en klimaat. De informatie is verdeeld over verschillende bladen zoals hieronder gegeven.

Eenheden bevat vermenigvuldigingsfactoren en hun symbolen zoals die in de weergave van de eenheden worden gebruikt. Een aantal gebruikelijke energie-eenheden, die afwijken van de SI-energie-eenheid Joule, worden gegeven. De verbrandingswaarden van verschillende fossiele brandstoffen en omrekeningsfactoren van energie- en vermogenseenheden worden eveneens gegeven.

Zon bevat een aantal kentallen van de zon. Onder andere worden het uitgestraalde vermogen van de zon en het deel van dit vermogen wat de aarde bereikt, gegeven.

Aarde bevat een aantal kentallen van de aarde. Onder andere worden het uitgestraalde vermogen van de zon en het deel van dit vermogen wat de aarde bereikt, gegeven. Het geeft de ontvangen zonne-energie op aarde gemiddeld over een jaar en de gemiddelde jaarlijkse zonne-energie die Nederland op zijn oppervlak ontvangt.

Stralingsbalans geeft de stralingsbalans van de aarde. Hoeveel energie ontvangt de aarde van de zon en hoeveel energie straalt de zon weer uit. Het gaat in op de evenwichtstemperatuur van de aarde onder verschillende omstandigheden. De evenwichtsklimaatgevoeligheid en de transiënte klimaatrespons worden gegeven.

Zonnepanelen geeft de gemiddelde opbrengst van nieuwe zonnepanelen in Nederland, het totaal in Nederland opgestelde vermogen aan zonnepanelen en de totale jaarlijkse elektriciteitsproductie daarvan.

Windenergie geeft het vermogen van een windturbine afhankelijk van de wiekdiameter en de windsnelheid. De windsnelheid volgens de schaal van Beaufort wordt gegeven. Verder wordt het totaal in Nederland opgestelde vermogen aan windenergie, de totale jaarlijkse elektriciteitsproductie en de elektriciteitsproductie per rotoroppervlak gegeven. Dit voor zowel windenergie op land als op zee.

Elektriciteitsproductie geeft een vereenvoudigde weergave van de elektriciteitsproductie in Nederland en de brandstof- en de emissiefactor van de elektriciteitsopwekking.

Diëlektrische eigenschappen geeft de diëlektrische constanten en de diëlektrische verliesfactor van een aantal materialen. De waarden worden gegeven voor een radiofrequentie, 27 MHz en voor een microgolffrequentie 2450 MHz. Beide frequenties worden veel gebruikt bij diëlektrisch verwarmen van producten.

Diëlektrische verwarmen geeft warmteontwikkeling in een materiaal bij diëlektrisch verwarmen van producten. De warmte wordt ontwikkeld onder invloed van een elektrisch veld.