Energie-eenheden

Vermenigvuldigingsfactoren

Onderstaand tabel geeft verschillende vermenigvuldigingsfactoren die gebruikt worden bij eenheden en het symbool voor de factor. Voorbeeld van de eenheid van energie 1 MJ = 1 miljoen Joule = 106 J.

Vermenigvuldigingsfactoren en symbolen
Grootheid Symbool
duizend = 1000 = 103 k (kilo)
miljoen = 1.000.000 = 106 M (mega)
miljard = 109 G (giga)
biljoen = 1012 T (tera)
biljard = 1015 P (peta)
triljoen = 1018 E (exa)
triljard = 1021 Z (zeta)
quadriljoen = 1024 Y (yotta)

Diverse energie-eenheden internationaal in gebruik

Onderstaand tabel geeft verschillende eenheden die in internationale statistieken worden gebruikt in plaats van de SI energie-eenheid Joule.

Energie-eenheden
Grootheid Waarde
1 kWh elektriciteit 3,6 MJ
1 cal 4,184 MJ
1 ton oil equivalent = 1 toe 41,868 GJ
1 ton coal equivalent = 1 tce 29,3 GJ

Links voor aanvullende informatie

Onderwerp Link
Verbrandingswaarde Centraal Bureau voor de Statistiek
Verbrandingswaarde en eenheden Compendium voor de Leefomgeving
Energy Statistics Manual Eurostat