Een foto met een vuur

Verwarmen zonder vuur, in industriële processen, kan dat?

Dat kan met verschillende elektrische technieken. Een aantal van deze technieken, met name weerstands-, inductieve, diëlektrische en infraroodverwarming, worden ook in de huishoudelijke sfeer gebruikt. Bijvoorbeeld weerstandsverwarming in de vorm van de elektrische kookplaat, het elektrische kacheltje, de snelkoker en het koffiezetapparaat. Inductieve verwarming in de vorm van de inductiekookplaat, diëlektrische verwarming in de vorm van de magnetron en als laatste infrarood in de vorm van warmtestralers in douches, de infrarood kookplaat en warmtelampen voor pijnlijke spieren. Deze technieken worden ook in de industrie toegepast maar dan op grotere schaal en met hogere vermogens: van duizenden tot miljoenen watt. De technieken worden gebruikt in een grote variëteit aan droog- en verwarmingsprocessen.

Naast de hierboven genoemde technieken worden in de industrie, in productieprocessen, ook andere elektrische technieken toegepast. Al deze elektrische technieken samen staan bekend onder de naam elektrotechnologie. De technieken hebben met elkaar gemeen dat ze worden gevoed door elektriciteit en dat ze verwarmen zonder vuur; het zijn schone processen.

De overheid wil dat Nederland van het gas af gaat. Elektrotechnologie wordt aangedreven door elektriciteit. Het toepassen van elektrotechnologie in industriële processen biedt de industrie mogelijkheden om van het gas af te raken. Als de elektriciteit ook nog een opgewekt wordt door duurzame of hernieuwbare energiebronnen dan levert de industrie daarmee een bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide. De stijgende concentratie kooldioxide in de aardse atmosfeer kan op den duur ernstige gevolgen hebben voor de menselijke samenleving. In de voorstellen, beschreven in het Klimaatakkoord voor de sector Industrie, heeft de industrie zich voorgenomen om fossiele brandstoffen te vervangen door schone stroom. Het streven is om in 2050 de uitstoot van broeikasgassen tot nagenoeg nul te reduceren. Het toepassen van elektrotechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze doelstelling.

Deconsult adviseert

Deconsult adviseert over het toepassen van elektrische en speciaal van diëlektrische (magnetron) en inductieve technieken in industriële processen. Onder projecten worden een aantal voorbeelden van industriële toepassingen gegeven waar Deconsult aan heeft bijgedragen. Deconsult adviseert over de technisch/economische haalbaarheid van de toepassing en ondersteunt de industrie bij de realisering en de introductie van de technieken in het bedrijf.

Deconsult heeft ruime ervaring op gebied van diëlektrische toepassingen in het bijzonder en toepassingen van elektriciteit in de industrie in het algemeen. Wim J.L. Jansen van Deconsult heeft deelgenomen aan internationale werkgroepen van de UIE. Deze werkgroepen hebben publicaties opgesteld over elektrische procestechnieken, waaronder diëlektrisch verwarmen. Verder is hij lid, nu erelid, van Ampere, een internationale vereniging die zich ten doel stelt de toepassing van diëlektrische technieken te bevorderen. Behalve via cursussen en lezingen, heeft Wim Jansen zijn kennis en ervaring, met betrekking tot diëlektrisch verwarmen en drogen en elektrische toepassingen in industriële processen in zijn algemeenheid, verspreid in artikelen en rapporten, als auteur en als medeauteur van deze publicaties. Hieronder wordt een selectie van artikelen gegeven.