Wind

Categorieën voor de kracht van stormen

Schaal van Beaufort

De windkracht is de gemiddelde windsnelheid over 10 minuten. De windkracht wordt benoemd volgens de schaal van Beaufort. Deze schaal loopt van 0 tot en met 12. Windkracht 0 is windstil en windkracht 12 is orkaankracht. Onderstaande tabel geeft het verband tussen de schaal van Beaufort en de gemiddelde snelheid van de wind in meter per seconde

Schaal van Beaufort
Beaufort Omschrijving Gemiddelde windsnelheid (m/s)
0 Windstil 0,0 tot en met 0,2
1,2 Zwakke wind 0,3 tot en met 3,3
3,4 Matige wind 3,4 tot en met 7,9
5 Vrij krachtige wind 8,0 tot en met 10,7
6 Krachtige wind 10,8 tot en met 13,8
7 Harde wind 13,9 tot en met 17,1
8 Stormachtige wind 17,2 tot en met 20,7
9 Storm 20,8 tot en met 24,4
10 Zware storm 24,5 tot en met 28,4
11 Zeer zware storm 28,5 tot en met 32,6
12 Orkaan vanaf 32,7

Het KNMI geeft een uitvoerige beschrijving van de schaal van Beaufort met de uitwerking van de wind, boven land en op de mens, bij elke windsterkte.

Definities storm

KNMI spreekt van een storm als het, tijdens een heel uurvak op één van de weerstations van het KNMI op land, gemiddeld met windkracht 9 waait. Van een zware storm wordt gesproken als het gemiddeld over het een heel uurvak met windkracht 10 waait. Op dezelfde manier wordt gesproken van een zeer zware storm en een orkaan bij respectievelijk een gemiddeld windkracht van 11 en 12.

Een windstoot is een kortdurend windmaximum met een snelheid van tenminste 50 km/uur. Vanaf 75 km/uur wordt gesproken van zware windstoten en vanaf 100 km/uur van zeer zware windstoten.

Categorieën voor de kracht van orkanen, tyfoons en cyclonen

Schaal van Saffir-Simpson

Onderstaande tabel geeft de categorieën voor de kracht van orkanen, tyfoons en cyclonen. De kracht wordt aangegeven met de schaal van Saffir-Simpson. Bij elke categorie hoort een gemiddelde windsnelheid. Ter vergelijking wordt ook de categorie in de schaal van Beaufort (Bf) gegeven. Daarnaast wordt de hoogte van stormvloeden gegeven die optreden bij de desbetreffende categorie [Weer on Line].

Schaal van Saffir-Simpson
Categorie Gemiddelde windsnelheid Stormvloed
  km/uur Beaufort meter
Tropische depressie tot 63 tot 8  
Tropische storm 64 - 118 8 - 11  
Orkaan categorie 1 199 - 153 12 1,2 - 1,6
Orkaan categorie 2 154 - 177 12 1,7 - 2,5
Zware orkaan categorie 3 178- 209 12 2,6 - 3,8
Zware orkaan categorie 4 210 - 249 12 3,9 - 5,5
Zware orkaan categorie 5 > 249 12 > 5,5

Wikipedia geeft een uitvoerige beschrijving van de schaal van Saffir-Simpson met de uitwerking van wind en stormvloeden bij elke categorie.

Links voor aanvullende informatie

Onderwerp Link
Schaal van Beaufort KNMI
Schaal van Saffir-Simpson Wikipedia
Ontstaan van wind, vermogen van wind Wikipedia