Kentallen zonnepanelen

Opbrengst van zonnepanelen in Nederland

Onderstaand wordt de gemiddelde jaaropbrengst van zonnepanelen in Nederland, per Wattpiek geïnstalleerd vermogen en per vierkante meter zonnepaneel, gegeven. Deze cijfers gelden als een schatting voor goed op de zon gerichte panelen, die niet in de schaduw van bomen of gebouwen liggen. Verder het totale vermogen aan zonnepanelen opgesteld in Nederland gegeven voor 2022, de totale ermee opgewekte elektriciteit en het aandeel van zonne-energie in het totale elektriciteitsverbruik.

Zonnepanelen voor Nederland
Grootheid Waarde
Gemiddelde specifieke opbrengst per Watt piek 0,9 kWh/Wp
Gemiddelde specifieke opbrengst per vierkante meter 170 kWh/m2 paneeloppervlak
Totaal opgesteld zonnepaneelvermogen in 2022 19.143 MWp
Totaal opgewekte elektriciteit via zonne-energie in 2022 16,8 TWh
Aandeel zonne-energie in het elektriciteitsverbruik in 2022 14,8%

Links voor aanvullende informatie

Onderwerp Link
Zonnestroom in Nederland Hernieuwbare Energie in Nederland 2022
Zonne-energie monitor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Zonnepaneel, bouw, werking, toepassing Zonnepaneel
Netgekoppelde zonnepanelen Zonnepaneel installatie