Energie-inhoud brandstoffen

Verbrandingswaarde brandstoffen

Onderstaand tabel geeft de verbrandingswaarde, ofwel de stookwaarde of de verbrandingswarmte, van verschillende brandstoffen. Gegeven wordt de onderwaarde, dat wil zeggen dat het gevormde water bij verbranding als waterdamp vrijkomt. Wordt de warmte-inhoud van de waterdamp wel teruggewonnen dan wordt gesproken van de bovenwaarde, deze waarden liggen 5 tot 10% hoger dan de onderwaarde afhankelijk van de soort brandstof CBS.

Verbrandingswaarde fossiele brandstoffen (onderwaarde)
Brandstof Waarde
  TJ (1012 Joule
1 miljoen m3 aardgas 31,65
1 miljoen kg aardgas 40,6
1 miljoen m3 methaan 35,8
1 miljoen kg ruwe aardolie 42,7
1 miljoen kg steenkool = 1000 ton steenkool ± 29
1 miljoen kg bruinkool = 1000 ton bruinkool ± 21
1 miljoen kg brandhout ± 16
1 miljoen m3 waterstof 11

Specifieke verbrandingswaarde

Onderstaande tabel geeft de specifieke energie-inhoud, ofwel de specifieke verbrandingswaarde van verschillende fossiele brandstoffen Eurostat.

Specifieke verbrandingswaarde
Brandstof Bovenwaarde Onderwaarde
Aardgas 35,4 MJ/m3 31,7 MJ/m3
  45,2 MJ/kg 40,5 MJ/kg
LNG 40,0 MJ/m3  - 
  54,4 MJ/kg  - 
Methaan  -  35,8 MJ/m3
Ruwe aardolie  -  42,7 MJ/kg
Benzine 47,10 MJ/kg 44,75 MJ/kg
Diesel 45,66 MJ/kg 43,38 MJ/kg
LPG 50,08 MJ/kg 46,15 MJ/kg
Antraciet 29,65 - 30,35 MJ/kg 28,95 - 30,35 MJ/kg

Specifieke verbrandingswaarde motorbrandstoffen

Onderstaande tabel geeft de specifieke verbrandingswaarde van verschillende motorbrandstoffen [CBS].

Specifieke verbrandingswaarde
Brandstof Bovenwaarde
Motorbenzine met E10 41,8 MJ/kg
Motorbenzine fossiel 43,3 MJ/kg
Diesel met biodiesel 42,9 MJ/kg
Diesel fossiel 42,2 MJ/kg
Gasolie en lichte stookolie 42,3 MJ/kg
Stookolie 41,0 MJ/kg

Links voor aanvullende informatie

Onderwerp Link
Verbrandingswaarde Centraal Bureau voor de Statistiek
Verbrandingswaarde en eenheden Compendium voor de Leefomgeving
Energy Statistics Manual Eurostat