Diëlektrisch ontsmetten van potgrond

Ontsmetten grond door stomen

Bij de teelt in de tuinbouw, in kassen of in volle grond is, voor een goede kwaliteit gewas, een gezonde bodem zonder veel ziektekiemen een voorwaarde. Voor een nieuwe teelt van een gewas op gebruikte grond wordt deze grond ontsmet door verhitten met stoom. Dit is noodzakelijk om eventueel aanwezige ziektekiemen te elimineren die de groei van het gewas belemmeren en de kwaliteit nadelig beinvloeden. In de kas gebeurt stomen door de grond af te dekken met zeil en hieronder stoom te injecteren. Bij gebruik van potgrond wordt de potgrond in een silo gestort en daar gestoomd. Door te stomen wordt de grond langzaam opgewarmd tot de gewenste ontsmettingstemperatuur.

Er kleven een aantal nadelen aan het stomen:

  • hoog energieverbuik,
  • langdurig proces,
  • grond wordt vochtig,
  • kwaliteit van de grond gaat achteruit,
  • ontsmetting inhomogeen,
  • geen perfecte ontsmetting,
  • ziektewerend vermogen van de grond gaat achteruit,
  • verlies aan grond.

Radiofrequent ontsmetten van grond

Een nieuwe techniek voor het ontsmetten van grond, die deze nadelen niet heeft, is door Potveer bv, in samenwerking met DNV-GL en Deconsult, ontwikkeld. De techniek is gebaseerd op het diëlektrisch verwarmen van de grond. Een radiofrequente ontsmetter is ontwikkeld die potgrond in korte tijd verwarmd tot de juiste ontsmettingstemperatuur en de grond vervolgens ontsmet. De potgrond wordt daarvoor in een continue proces door een radiofrequente installatie gevoerd.

Radiofrequent ontsmetter
Potveer, Avenhorn
Radiofrequente installatie van Potveer Avenhorn voor het ontsmetten van potgrond

De foto toont een prototype installatie in gebruik bij een kweker. De voordelen van diëlektrisch ontsmetten ten opzichte van stoomontsmetting zijn als volgt.

Voor- en nadelen diëlektrisch ontsmetten grond
Voordelen Nadelen
korte ontsmettingstijden hogere investeringskosten
geen nadelige invloed op kwaliteit van de grond  
snellere groei product  
betere kwaliteit product  
minder verlies aan grond na ontsmetten  
minder energieverbruik