EME project
"Diëlektrische techniek op weg naar industriële gebruikers"

Knelpunten toepassen van diëlektrische technieken in de industrie

Voor een bedrijf leiden de toepassingen van diëlektrische technieken tot kostenbesparing en innovaties in proces en/of product. Dit leidt tot een snellere productie of een kwalitatief beter product. Met diëlektrische technieken kan energie worden bespaard en milieubelasting worden verminderd. In de studie "EME op weg naar industriële gebruikers" (EME: ElektroMagnetische Energie) is vastgesteld dat er bij de industrie drie hoofdknelpunten voor toepassing van diëlektrische technologie zijn;

  • onbekendheid met de techniek
  • weinig samenwerking tussen bedrijven om nieuwe technologie te ontwikkelen
  • technische barrières (hoe de technologie in het proces toe te passen) houden innovaties tegen

Diëlektrische technieken worden vooral in de houtindustrie (verlijmen van hout), in de kunststofindustrie (productie van medicijnzakjes en dergelijke) en in mindere mate in de voedingsmiddelen industrie (temperen, drogen en pasteuriseren) en de rubberindustrie (vulkaniseren van rubber profielen) toegepast.

Het project Drogen aardewerk geeft een voorbeeld van de introductie van een nieuwe techniek, microgolf drogen, in een bedrijfsector. In dit geval de aardewerkindustrie.

Industriesectoren met mogelijkheden voor inzet van diëlektrische technieken

Vooral in de volgende sectoren bieden diëlektrische technieken mogelijkheden voor kostenbesparing en innovatie gepaard gaande met een redelijk potentieel aan energiebesparing:

  • plantaardige en dierlijke oliën en vetten
  • groente- en fruit verwerkende industrie
  • voedingsmiddelen industrie
  • zetmeel en zetmeelderivaten
  • rubberindustrie
  • aardewerkindustrie
  • papierindustrie

Processen in bedrijven uit deze verschillende sectoren, waarin diëlektrische technieken kunnen worden toegepast, zijn geïdentificeerd. Nagegaan is bij welke processen, bij welk type bedrijven, diëlektrische technieken de meeste mogelijkheden bieden. Voor de voedingsmiddelen industrieën zijn dat bijvoorbeeld temperen, ontdooien, verwarmen, bakken, braden, koken, stoven, smelten, blancheren, pasteuriseren, steriliseren, drogen en vacuüm drogen van voeding. Daarnaast kunnen diëlektrische technieken worden toegepast voor bestrijding van parasieten, schimmels en insecten in voeding. Voor de rubberindustrie biedt microgolftechniek de mogelijkheid van een snelle vulkanisatie in relatief korte proceslijnen terwijl op energie wordt bespaard. In de fijn keramieksector in de aardewerkindustrie kan met microgolfverwarmen van kleiproducten, in gipsen vormen, het product snel worden gelost uit de vorm. Het resultaat is een behoorlijke kostenbesparing omdat minder vormen voor productie nodig zijn. In de papierindustrie biedt egaal drogen mogelijkheden voor diëlektrische technieken. In al de bovengenoemde industrieën liggen mogelijkheden voor efficiencyverbetering door het toepassen van diëlektrische technieken.