Microgolflossen van kleiproducten uit gipsvormen

Onderzoek en ontwikkeling

Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat met diëlektrisch lossen van kleiproducten uit gipsvormen een aanzienlijke tijdwinst is te realiseren. De tijdsduur van het lossen werd teruggebracht van ongeveer 10 á 15 minuten tot 3 á 7 minuten voor gedraaide producten en van 3 á 4 uur tot 2 á 11 minuten voor gegoten producten, afhankelijk van het type product. Dit levert in praktijk een kosten- en energiebesparing op doordat er, bij gelijkblijvend productievolume, minder gipsvormen nodig zijn in het productieproces. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is vervolgens een microgolfdroger gebouwd.

Realisatie microgolfdroger

Een microgolfdroger, voor het industrieel lossen van kleiproducten uit gipsvormen, werd ontworpen en gebouwd door Colpitt.

Microgolfdroger
Cor Unum, 's Hertogenbosch
Microgolf droger van Cor Unum in 's Hertogenbosch

De microgolfdroger wordt gebruikt door een producent van aardewerk, Cor Unum in 's Hertogenbosch. Cor Unum gebruikt de droger voor het lossen van aardewerk uit gipsvormen en voor het drogen van gipsvormen. Het resultaat is dat de tijd tot lossen aanzienlijk is verkort. Dit leidt tot een behoorlijke reductie van het gebruik van gipsen gietvormen (afname 50 tot 70%) wat op zijn beurt leidt tot een daling van de productiekosten omdat minder gipsvormen nodig zijn voor hetzelfde productievolume. De terugverdientijd van de microgolfdroger is 2 tot 3 jaar. Bij Cor Unum is daarnaast, bij de productie van draaiproducten, een besparing op het energieverbruik bereikt. De voordelen van een microgolfdroger werden door Cor Unum als volgt omschreven:

  • kortere insteltijden productiemachines
  • hogere arbeidsproductiviteit
  • lagere kostprijs per product
  • minder beslag op vloerruimte
  • minder afkeur
  • konstantere kwaliteit product
  • minder mallen in gebruik
  • langere levensduur mallen
  • minder gipsafval

Invoering van de techniek heeft geleid tot positieve effecten voor het energieverbruik en het milieu als gevolg van het verminderd verbruik van gipsvormen en minder gipsafval.