Projecten

Projecten, realisatie toepassingen diëlektrisch verwarmen in de industrie

Een groot aantal toepassingen van dielektrische technieken zijn commercieel beschikbaar. In bepaalde bedrijfstakken is de techniek goed bekend, zowel bij fabrikanten van diëlektrische apparatuur als bij de gebruikers daarvan. In andere bedrijfstakken is de techniek minder bekend. Introductie van diëlektrische technieken in deze bedrijfstakken vraagt in dat geval om onderzoek en ontwikkeling, om een onafhankelijk oordeel of de techniek toepasbaar is en om opleiding om de gebruiker vertrouwd te maken met de techniek. In dit deel van de website worden voorbeelden gegeven van een aantal projecten waaraan Deconsult heeft bijgedragen en die hebben geleid tot nieuwe toepassingen en/of een betere bekendheid met de techniek.

Het project Drogen aardewerk geeft een voorbeeld van de introductie van een nieuwe techniek, microgolf drogen, in een bedrijfsector. In dit geval de aardewerkindustrie.

Het project Lijmen hout geeft een voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling in een bestaande sector, de houtsector. Hier gaat het om het versneld uitharden van een lijmverbinding tussen houten delen. Deconsult heeft hier gefungeerd als verbinding tussen de gebruiker van de nieuwe houtlijmmachine, de machinebouwer die het mechanische gedeelte heeft gebouwd en de leverancier van de radiofrequente apparatuur.

Het project Ontsmetten potgrond geeft de resultaten van de ontwikkeling van een nieuwe techniek in de bloembollensector, het diëlektrisch ontsmetten van potgrond. Door gebruikte potgrond diëlektrisch te ontsmetten kan deze grond worden hergebruikt en is aanvoer van nieuwe grond of ontsmetten door stomen niet nodig.

Het project Pyrolyse autobanden geeft de resultaten van een onderzoek, gefinancierd door een energiebedrijf, naar de mogelijkheden voor een milieuvriendelijke afvalverwerking van autobanden tot kool, staal, olie en brandbaar gas. Met microgolfpyrolyse kunnen afgedankte autobanden worden verwerkt tot nuttige grondstoffen voor industriele processen.

Het project Toepassing industrie geeft de resultaten van een onderzoek waarin de toepasbaarheid van diëlektrische technieken in de industrie is onderzocht. In het onderzoek is bekeken welke maatregelen er kunnen worden genomen om de bekendheid van de techniek te verhogen met als doel energiebesparing te bevorderen.