Gevolgen van orkanen voor de menselijke samenleving

Kracht orkanen en broeikaseffect

Er is vooralsnog geen verband geconstateerd tussen de frequentie van voorkomen van orkanen en de hogere temperaturen op aarde in de tropische regio's. Wel wordt het waarschijnlijk geacht dat er een verband is tussen de kracht van de orkanen en het broeikaseffect. Onderstaand worden orkanen gegeven die de laatste jaren de aarde hebben geteisterd met ernstige gevolgen voor de menselijke samenleving [Volkskrant].

Europa

Een zware zomerstorm raasde in 2018 over grote delen van West-Europa. De storm ging gepaard met hevige regenval. In Nederland stonden straten blank en werd het vliegverkeer gehinderd. In Frankrijk traden, door de zomerstorm in 2018, rivieren buiten hun oevers en werden mensen van campings geëvacueerd. In juli 2019 veroorzaakte een storm in Nederland zware schade; bomen waaide om, huizen werden beschadigd, er was wateroverlast door overvloedige regenval, hagelbuien veroorzaakten schade en er waren branden door blikseminslag. De totale schade liep in de miljoenen euro's. Griekenland werd in 2019 ook getroffen door een zware storm na een aantal dagen met temperaturen boven de 40 graden. Er vielen zeven dodelijke slachtoffers, meer dan 100 mensen werden gewond. In Nederland leidde, in juni 2020, noodweer op veel plaatsen tot overstromingen en wateroverlast. Een vrouw kwam om het leven toen zij getroffen werd door een omvallende boom [Volkskrant].

Afrika

De cycloon Idai heeft in 2019 grote verwoestingen aangericht in Mozambique, Malawi en Zimbabwe, met windstoten van 170 kilometer per uur. De cycloon ging gepaard met overstromingen waardoor grote gebieden, meer dan 3000 vierkante kilometer, onder water kwamen te staan. De stad Beira in Mozambique werd grotendeels verwoest. Er vielen naar schatting meer als duizend doden, honderdduizend mensen verloren hun woning en andere bezittingen. Meer dan anderhalf miljoen mensen in de drie landen hadden te lijden van de orkaan en hadden hulp nodig. Er was een tekort aan voedsel, schoon drinkwater en medicijnen. Er werden enkele gevallen van cholera gesignaleerd [Volkskrant].

Noord- en Midden-Amerika

In de Verenigde Staten werd in 2005 eveneens het orkaanrecord verbroken. Het land werd in dat jaar getroffen door 27 orkanen waaronder de orkaan Katrina. Deze orkaan eiste een grote tol aan mensenlevens en veroorzaakte voor 165 miljard dollar aan schade. Vooral de stad New Orleans werd zwaar getroffen. In 2011 trof de orkaan Irene de stad New York, straten liepen onder water en de stroomvoorziening in een deel van de stad viel uit. Aan de oostkust verloren meer dan 46 mensen het leven, drie miljoenen Amerikanen zaten een tijd zonder elektriciteit. De totale schade werd geschat op 6 miljard euro. In 2012 werd de oostkust opnieuw getroffen, ditmaal door de superstorm Sandy. Vooral de staat New Jersey werd het slachtoffer van de storm; complete kuststeden verdwenen onder water, talloze Amerikanen werden dakloos. In het oostelijke deel van de Verenigde Staten kostte de storm aan 72 mensen het leven. Miljoenen mensen zaten zonder stroom. Ook de stad New York kreeg de volle laag van de storm te verduren. De zuidpunt van het eiland Manhattan, het financiële centrum van Amerika en van de wereld, zat dagen zonder stroom en stond deels onder water. De totale directe schade en de schade aan economische activiteiten werd geschat op 30 miljard euro. In 2016 werden de Verenigde Staten getroffen door de orkaan Matthew. De orkaan had 15 doden tot gevolg. Er kwamen twee miljoen mensen zonder elektriciteit te zitten. In 2017 werd Texas in de Verenigde Staten getroffen door de orkaan Harvey met stortregens en overstromingen als gevolg. Door het hoge water moesten tienduizenden inwoners van de stad Houston hun huizen verlaten en verloren ze hun huis; er vielen 89 doden. De totale schade aan bebouwing, raffinaderijen en fabrieken bedroeg tenminste 125 miljard dollar. In hetzelfde jaar 2017 werd Florida getroffen door de orkaan Irma. Duizenden bewoners verlieten hun huizen op de vlucht voor het hoge water. Zes miljoen huizen en bedrijven zaten zonder elektriciteit, de totale schade werd geschat op 55 miljard dollar. In 2018 teisterde de orkaan Florence de oostkust van de Verenigde Staten. De orkaan ging gepaard met zware windstoten en hevige regenval. De zware regenval had overstromingen tot gevolg, ook in gebieden die niet direct werden getroffen door de orkaan zelf. De orkaan leidde tot 45 dodelijke slachtoffers. Duizenden mensen werd geadviseerd om hun huis te verlaten vanwege het wassende water. De schade die de orkaan heeft veroorzaakt werd geschat op 22 miljard euro. Ook in 2018 werd Florida getroffen door de orkaan Michael. Er vielen tenminste 17 doden door de orkaan die ook aanzienlijk schade veroorzaakte. In 2019 werd de staat Alabama getroffen door twee tornado's met windsnelheden die konden oplopen tot bijna 270 kilometer per uur. De tornado's eisten tenminste 23 levens en veroorzaakte een enorme schade aan huizen. In 2019 werden de Bahama's, Florida en North Carolina getroffen door de orkaan Dorian. Op de Bahama's was de verwoesting enorm, vele huizen liepen onder water of werden vernietigd, tenminste 50 mensen werden gedood, 1300 mensen werden vermist, 400.000 mensen waren op voedselhulp aangewezen. Miljoenen mensen in Florida werd geadviseerd om vertrekken uit de kustgebieden, er vielen een aantal doden door de orkaan. De orkaan veroorzaakte in North Carolina overstromingen, met veel schade tot gevolg. In 2020 trokken er een recordaantal van 30 orkanen over de Atlantische oceaan. Een van de zwaarste was de orkaan Laura. Deze richtte meer dan 14 miljard schade aan in Louisiana. Er vielen tenminste 77 doden. Naast de orkanen raasden er op 12 en 13 april 2020 minstens 140 tornado's over de Verenigde Staten. Dat leidde tot het hoogste dodental in jaren, 32 mensen kwamen om [Volkskrant].

In 2016 werd Haïti getroffen door de zwaarste orkaan sinds 2007; de orkaan Matthew. De orkaan liet een spoor van verwoesting achter en leidde tot de ergste humanitaire ramp sinds de aardbeving van 2010. Tenminste 1,5 miljoen Haïtianen werden getroffen door de orkaan, het dodental liep op tot boven de achthonderd. In 2017 werden de bovenwindse eilanden getroffen door een orkaan van de zwaarste categorie, de superorkaan Irma. Vooral op Sint Maarten werd een enorme ravage aangericht door windsnelheden van meer dan 300 kilometer per uur. Er vielen tenminste vier doden. De schade liep in de miljoenen euro's. Eveneens in 2017 werd Puerto Rico getroffen door de orkaan Maria. Er kwamen ongeveer 3000 mensen om. Deze slachtoffers zijn deels een rechtstreeks gevolg van de orkaan zelf, maar daarna zijn ook veel doden gevallen door ontoereikende medische zorg, gebrek aan medicijnen, transport- en communicatie problemen en een haperende stroomvoorziening. Door de orkaan is 80% van de gewassen verloren gegaan, meer dan 450 duizend huizen werden verwoest, de schade werd geschat op 94 miljard dollar. Midden-Amerika werd in 2020 getroffen door twee orkanen, Eta en Iota. De orkanen kostte aan minstens dertig mensen het leven. Duizenden mensen raakten dakloos door aardverschuivingen en overstromingen. De orkanen veroorzaakten meer dan 7 miljard dollar schade [Volkskrant].

Azië en de Pacific

De tyfoon Etau zorgde in 2015 in Japan voor ongekende regenval met overstromingen als resultaat. Ruim honderdduizend mensen moesten worden geëvacueerd voor het hoge water. De tyfoon Jebi in 2017 was een van de krachtigste stormen in Japan van de laatste dertig jaar. De tyfoon kostte elf mensen het leven, 1,6 miljoen huishoudens zaten zonder stroom. De storm veroorzaakte grote schade aan gebouwen, weg- en spoorverbindingen. Deze tyfoon werd in 2019 overtroffen door de tyfoon Hagibis, die de zwaarste tyfoon was in zestig jaar. De tyfoon ging gepaard met enorme hoeveelheden regen met overstromingen tot gevolg. Er vielen tenminste 23 doden, een half miljoen mensen kwam zonder stroom te zitten. De tyfoon veroorzaakte veel schade. De cycloon Fani, die in 2019 India trof, was de zwaarste orkaan van de laatste 20 jaar. De cycloon ging gepaard met overvloedige regenval en stormvloeden. Rond 1,2 miljoen mensen werden voor de cycloon geëvacueerd waardoor weinig slachtoffers vielen. De cycloon richtte wel veel schade aan. In 2020 werd India getroffen door de cycloon Amphan. Grote delen van India en Bangladesh werden verwoest. Miljoenen mensen werden geëvacueerd. Er vielen tenminste 84 doden. In Vietnam veroorzaakte de tyfoon Molave in 2020 grote schade. De tyfoon kostte zeker 35 mensen het leven, 1,7 miljoen Vietnamezen zaten zonder stroom. In de Filipijnen eiste de krachtige tyfoon Bopha in 2012 meer dan duizend doden. Het hoge dodental was het gevolg van de hoge windsnelheden (meer dan 210 kilometer per uur) en van hevige regenval die leidde tot aardverschuivingen en overstromingen. In 2013 was het weer raak en richtte de tyfoon Haiyan grote schade aan in de Filipijnen en later in Vietnam. In de Filipijnen werden de golven opgezweept tot 15 meter hoogte. Grote delen van de stad Tacloban kwamen door vloedgolven onder water te staan. Miljoenen mensen werden getroffen door de orkaan, honderdduizenden mensen moesten vluchten en er waren naar schatting tienduizend doden te betreuren. In 2016 trok de tyfoon Koppu over de Filipijnen. Er vielen enkele doden en naar schatting 16 duizend mensen raakten ontheemd. In 2018 werden de Filipijnen getroffen door de tyfoon Mankhut met zware regenval. Dit leidde tot aardverschuivingen en modderstromen met meer dan honderd doden tot gevolg. De tyfoon bereikte daarna Hong Kong met twee dodelijke slachtoffers tot gevolg. Mankhut trok daarna verder richting China. Daar werden 2,5 miljoen mensen geëvacueerd, de tyfoon leidde daar tot twee dodelijke slachtoffers. In 2015 verwoestte de superorkaan Pam een groot deel van het eilandstaatje Vanuatu in de Grote Oceaan. Er vielen 11 doden te betreuren. Deze storm was zwaarder dan de tyfoon Haiyan, windvlagen van meer dan 300 kilometer per uur maakte huizen met de grond gelijk. Een zeer groot deel van de gebouwen werd daardoor verwoest. Ongeveer 90 procent van de plantages werden zwaar beschadigd met als gevolg verlies aan voedsel en inkomsten. In 2016 werden de Fiji-eilanden getroffen door de zwaarste cycloon in hun geschiedenis. Windstoten van meer dan 300 km/uur waren geen uitzondering, hele dorpen werden van de kaart geveegd [Volkskrant].

Schade

De schade door natuurrampen in de vorm van orkanen, tornado's, overstromingen, droogte, bosbranden en hevige stormen, die de verzekeringsbranche waarneemt, neemt sterk toe. De schade door het weer is in de laatste decennia vervijftienvoudigd [IPCC]. In 2008 bedroeg de verzekeringsschade in het Caribische gebied en de VS, door de orkanen Ike en Gustav, 20 miljard dollar. Het jaar 2008 was, naast 2005 en 1995, een van de kostbaarste voor verzekeraars. De orkaan Katrina kostte in 2005 de verzekeraars meer dan 62 miljard dollar. De storm Sandy in 2012 kostte de verzekeraars 20 tot 25 miljard dollar [Volkskrant].