Invloed van klimaatverandering op de water- en energievoorziening

Water van gletsjers voorziet in drinkwater en in elektriciteit, door het water te verzamelen in stuwmeren. Via waterkrachtcentrales wordt het water in de stuwmeren gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het afnemen en verdwijnen van gletsjers heeft lokaal gevolgen voor de watervoorziening en voor de hoeveelheid neerslag. Vooral het afnemen van de ijsvoorraden in de gletsjers van de Himalaya baart zorgen. Veertig procent van de wereldbevolking in India en China is voor drinkwater afhankelijk van deze gletsjers. Versneld afsmelten brengt de watervoorziening in gevaar en kan ook tot overstromingen leiden [IPCC].

Rond de stad Lima valt jaarlijks minder dan 20 mm regen. Het is een van de grote steden die eigenlijk in een woestijn liggen. De stad Lima is voor zijn drinkwater afhankelijk van gletsjers. Ook wordt veel elektriciteit opgewekt via waterkrachtcentrales aangedreven door het smeltwater van gletsjers. Het afnemen van de gletsjers kan ernstige gevolgen hebben voor de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening van Lima. Deze stad bouwt steeds meer fossiel gestookte centrales om elektriciteitstekorten op te kunnen vangen. Deze versterken het broeikasgaseffect en versnellen de afname van de gletsjers [IPCC].

Voor wat betreft de energievoorziening zelf zal in gematigde streken het energieverbruik worden verlaagd door de hogere temperaturen in de winter. Daardoor neemt het stookseizoen af. In de zomer daarentegen zal het energieverbruik gaat stijgen omdat er meer behoefte aan koeling ontstaat [IPCC].