Verzilting in Nederland

De zeewaterspiegel stijgt en de rivierbodem in Nederland daalt. Dit heeft gevolgen voor de waterafvoer. Een ander gevolg van de zeewaterspiegelstijging is dat in lage gedeelten van Nederland de kweldruk zal toenemen waardoor het land kan verzilten. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de landbouw [Rijksoverheid]. Er wordt onderzoek gedaan naar de tolerantie van diverse rassen aardappelen en groenten voor zout water [Volkskrant].