Afvoer van rivierwater

De afvoer van het water van rivieren kan op den duur problematisch worden. De hogere zeewaterspiegel leidt tot hogere waterstanden in de rivieren omdat het water minder snel naar zee kan stromen. In kuststeden zal, door de combinatie van frequentere en extreem hogere zeespiegels (als gevolg van zeespiegelstijging en stormvloeden) en van extreme regenval met gezwollen rivieren, de kans op overstromingen toenemen [IPCC].

Daarnaast voorspellen de klimaatmodellen onder andere zwaardere regenval. Zware regenval heeft in de afgelopen jaren in verschillende regio's (onder andere Nederland, Duitsland, België, Engeland, Pakistan India en China) voor flinke wateroverlast en overstromingen gezorgd omdat de rivieren de grote hoeveelheden water niet snel genoeg konden afvoeren [Volkskrant].