Afvoer van rivierwater

De afvoer van het water van rivieren kan op den duur problematisch worden. De hogere zeewaterspiegel leidt tot hogere waterstanden in de rivieren omdat het water minder snel naar zee kan stromen. Dit kan tot overstromingen leiden [IPCC].

Daarnaast voorspellen de klimaatmodellen onder andere zwaardere regenval. Zware regenval heeft in de de afgelopen jaren in verschillende regio's (onder andere Duitsland, Engeland, Pakistan, China) voor flinke wateroverlast en overstromingen gezorgd.