Hevige regenval, wateroverlast en overstromingen

Regenval en droogte

De heviger regenval als gevolg van klimaatverandering leidt tot overstromingen, bodemerosie en aardverschuivingen in gebieden op aarde. In andere gebieden, met name in sommige tropische en subtropische regio's, zijn er langere en intensere perioden van droogte [IPCC].

Nederland

In Nederland komen meer heviger regenbuien voor dan vroeger. Ook hagelbuien worden heviger. Beide leidden tot wateroverlast en veroorzaakten schade [Volkskrant].

Europa

Door zware regenval werd Duitsland in 2002 getroffen door een grote overstroming van de Elbe. In 2013 was het opnieuw raak; Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië kampten met zware overstromingen. De zomer van 2017 was de natste in 54 jaar in Duitsland. De overvloedige regenval leidde tot overstromingen vooral in het midden en het oosten van Duitsland met veel schade als gevolg. In 2015 en 2016 werd het zuidelijk deel van Frankrijk rond Cannes getroffen door hevig noodweer. In 2015 viel meer dan 180 mm in enkele uren. In 2018 werd het zuiden opnieuw getroffen door hevige regenval. Rivieren overstroomden en leidden tot overlast. Ook in 2019 werd het zuiden getroffen door zware regenval met overstromingen tot gevolg, vooral in de streken rond Beziers en Nice. In 2019 werd Spanje getroffen door noodweer met buitensporig zware regenval met schade tot gevolg. Italië werd in de herfst van 2018 getroffen door noodweer met overstromingen en aardverschuivingen als gevolg. In 2019 stond heel Venetië onder water door hevige regenval, opstuwend water en de stijgende zeespiegel. Ook het gebied rond Turijn had last van hevige regenval. Een deel van de brug in de autosnelweg A6 stortte in door een aardverschuiving. In Engeland was het in 2007 raak in het stroomgebied van de Severn en de Avon en begin 2014 werd Zuid Engeland door zware regenval getroffen met overstromingen tot gevolg. In 2015 onderging Noord-Engeland (Lancashire, Yorkshire en het Lake District) de ergste overstromingen in 70 jaar. In 2019 stonden Yorkshire, Wocestershire en Zuid-Wales weer onder water door hevige regenval tijdens de storm Dennis. In Oostenrijk veroorzaakte noodweer in het gebied rond het Grossarltal modderlawines waardoor veel wegen onbegaanbaar werden. Servië en Bosnië-Herzegovina werden in 2014 en Macedonië in 2016 getroffen door hevige regenval. Deze regenval en overstromingen hadden ernstige gevolgen voor de mensen die in deze gebieden leefden. In de rest van de wereld werd Rusland in 2012 rond de Zwarte Zee getroffen door een watersnoodramp als gevolg van zware regenval [Volkskrant].

Noord- en Zuid-Amerika

In de Verenigde Staten werd in 2016 de staat Louisiana getroffen door hevige regenval. Ook orkanen leiden vaak tot overstromingen. In 2017 werd Texas in de Verenigde Staten getroffen door de orkaan Harvey met stortregens en overstromingen als gevolg. In 2019 veroorzaakte noodweer overstromingen in en rond Washington. In Zuid-Amerika traden overstromingen op door het natte weer in 2015. Het waren de ernstigste overstromingen in 30 jaar. Al deze overstromingen hadden ernstige gevolgen voor de mensen die in deze overstroomde gebieden leefden [Volkskrant].

Afrika, Azië en de Pacific

Afrika had in 2008 te leiden van hevige regenval en overstromingen. In India leidde hevige regenval, in 2005 en in 2017, rond Mumbai (Bombay) tot overstromingen die veel schade veroorzaakten. In 2007 en 2017 leidde hevige regenval in India, Nepal en Bangladesh tot overstromingen en modderstromen. In 2013 kende Noord-India de zwaarste regenval sinds tachtig jaar. In 2015 werd Zuid-India door overstromingen getroffen. In 2010 werd Pakistan getroffen door een watersnoodramp die een vijfde deel van het land onder water zette. Het land is bezig met een grootschalig herbebossingsprogramma, tot 2023 worden ruim tien miljard bomen geplant. De bossen slaan CO2 op, houden water vast en remmen overstromingen af. In Birma werden in 2015 verschillende plaatsen verwoest door overstromingen als gevolg van hevige regenval. Ook China kampt enerzijds met overstromingen en anderzijds met droogte die een bedreiging kunnen vormen voor de voedselvoorziening. In 2012, 2013 en 2015 waren er zware overstromingen door noodweer. Als gevolg van extreme regenval en een zware tyfoon vonden in het stroomgebied van de Yangtze in 2016 de hevigste overstromingen plaats sinds 1998. In 2017 werden in de provincie Hubei 12 miljoen mensen getroffen door overstromingen. Zware regenval veroorzaakte overstromingen in Noord-Oost-China in 2019. In 2020 kampte China met de hevigste regenval in 30 jaar. Meer dan 400 rivieren, in vrijwel het hele land, overstroomden. Nooit eerder, sinds de start van de metingen in 1961, werden op zoveel plekken, zulke hoge waterniveaus gemeten. In 2020 viel in Bhutan, Bangladesh, Noordoost-India, Myanmar en Nepal meer dan 200 mm regen in 24 uur. De tyfoon Etau zorgde in 2015 in Japan voor ongekende regenval met overstromingen als resultaat. Ook in 2018 en in 2019 waren er watersnoodrampen na hevige regenval. In 2020 werd het eiland Kyushu in Japan getroffen door ongekend noodweer met hevige slagregens. Er werd een recordhoeveelheid van 98 mm regen per uur gemeten. Dit leidde tot overstromingen en aardverschuivingen. In de Filipijnen leidde de krachtige tyfoon Bopha in 2012 tot hevige regenval die leidde tot aardverschuivingen en overstromingen. In 2013 was het weer raak en richtte de tyfoon Haiyan grote schade aan in de Filipijnen en later in Vietnam. Overstromingen door hevige regenval hebben in 2013 en 2019 voor wateroverlast gezorgd in de hoofdstad Jakarta van Indonesië. In 2011 veroorzaakten regenval in Australië en Nieuw Zeeland ernstige schade. In 2019 ondervond het noordoosten van Australië de zwaarste overstromingen in jaren. In 2021 was het raak in het gebied rond Sydney met de zwaarste overstromingen in 25 jaar. In deze gebieden had de bevolking ernstig te leiden aan de gevolgen van de hevige regenval [Volkskrant].

Verwachtingen voor de regenval

Verwacht wordt dat rond 2080 vele miljoenen mensen met overstromingen te maken zullen krijgen [IPCC], [Volkskrant]. Overigens zijn de oorzaken van overstromingen niet altijd alleen maar een gevolg van klimaatverandering. Ook een slechte infrastructuur, bouwen op de verkeerde plaatsen en bodemdaling spelen een rol bij overstromingen [Volkskrant].