Verandering oceaannatuur

Door de veranderende temperaturen in de oceanen wordt de synchronisatie van de natuur beïnvloed. De voortplanting van de kabeljauw neemt af door de klimaatgerelateerde verandering in het zoöplankton. Dit is de belangrijkste voedselbron voor de jonge kabeljauw. Door de hogere zeewatertemperatuur komt het zoöplankton nu op een andere tijd beschikbaar. De jonge kabeljauw heeft daardoor minder zoöplankton tot zijn beschikking en wordt geremd in zijn groei [IPCC].

De opwarming van het zeewater leidt in de golf van Oman tweemaal per jaar tot enorme algenwolken die het water groen kleuren en ander zeeleven verdringen. Soms reiken de wolken tot India en beslaan ze een oppervlak van 50 maal Nederland. Als de algen afsterven onttrekken ze zuurstof aan het water, wat tot grootschalige vissterfte leidt. De algensoep verstopt inlaten van ontziltingsinstallaties die voor drinkwater zorgen en ze zijn nadelig voor het toerisme. Sommige soorten algen zijn giftig waardoor vissen direct door de algen sterven [Volkskrant].

De hogere temperatuur van het zeewater leidt ook tot verbleking van het koraal. Dit kan op den duur leiden tot het afsterven van een groot deel van het leven op het koraal.