Dooi in permafrostgebieden

In permafrost gebieden is de bodem altijd bevroren. Deze bevroren bodem dient als fundatie voor gebouwen en wordt gebruikt als wegdek voor wegen. Door de hogere temperaturen ontdooien bodems die tot nu altijd bevroren waren. Vooral in de ontwikkelde gebieden op het Noordelijk halfrond en in gebieden waar de permafrost een hoog ijsgehalte heeft wordt de fundatie van gebouwen door het ontdooien aangetast. Gebouwen in Siberië en Alaska zijn daardoor ingestort of verzakt. Het aantal dagen dat wegen op de permafrost in Alaska berijdbaar zijn is met de helft afgenomen tot ongeveer honderd dagen. Ook het ijs op de grote rivieren in Alaska wordt als transportweg gebruikt. Dit ijs breekt steeds sneller zodat transport over het ijs veel vroeger in het jaar niet meer mogelijk is. Normaal gesproken breekt het ijs begin mei, nu kan het ijs al midden april gebroken zijn. Fundaties van olie- en gaspijpleidingen worden ook door het ontdooien aangetast. Ook naaldbossen in het permafrostgebieden worden aangetast omdat de bomen gemakkelijk om kunnen waaien als de bodem ontdooid is. De verwachting is dat aan het eind van de 21e eeuw het gebied met permafrost, afhankelijk van de toename van broeikasgassen, gereduceerd is met gemiddeld 37% tot 81% [IPCC].

Bij het ontdooien van de permafrost komt methaan uit de bodem vrij. In de permafrost zijn miljoenen tonnen aan organisch materiaal vastgelegd. Als de permafrost ontdooit komt bij ontbinding van het organische materiaal methaan vrij. Methaan is een sterker broeikasgas dan kooldioxide. Wanneer veel methaan uit de permafrost vrijkomt, wordt het broeikasgaseffect aanzienlijk versterkt en gaat de temperatuurstijging ver uit boven de huidige geschatte waarden [IPCC]. Door de hogere temperaturen in de permafrost gebieden gaan allerlei bodemorganismen sneller werken waardoor de CO2-uitstoot daar toeneemt. Dit wordt niet gecompenseerd door het sneller groeien van planten en bomen. Geschat wordt dat dit, in 2050, tot een aanzienlijke hoeveelheid van 12 tot 17% extra CO2 leidt. Naast het vrijkomen van methaan en CO2 kunnen ook ziekteverwekkende bacteriën en virussen vrijkomen uit ontdooiende kadavers met gevolgen voor de menselijke gezondheid [Volkskrant].